Synesa Solutions tarjoaa organisaatioille osaamista ja työkaluja, joiden avulla toimintaa voidaan kehittää ja seurata.

Toimintamme keskittyy tällä hetkellä pääasiassa sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Palvelumme soveltuvat kuitenkin kaikille organisaatioille, joilla on käytössään tietojärjestelmä, johon kertyy toimintaa kuvaavaa tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi toimialat, joissa toiminta liittyy joko ihmisten tai materiaalien liikkumiseen.

Tarjoamamme palvelut
  • ReMaster-työkalu kuvaa organisaation toiminnan nykytilan sekä näyttää toiminnan kehityskohdat.
  • Työkalun avulla voidaan selvittää mm. erilaisten asiakasryhmien palvelutarve tai eri resursseihin kohdistunut kuormitus.
  • ReMaster sopii sekä kertaluontoiseen nykytilan analyysiin että jatkuvan seurannan välineeksi.
  • Tapahtumapohjainen simulointi toimii apuna organisaation kehityksen suunnittelussa.
  • Voidaan analysoida toiminnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia muualle organisaation toimintaan.
  • Simulointia voidaan käyttää kokonaan uuden toimintamallin kehittelyyn tai testaamaan muutosten vaikutusta vanhaan toimintamalliin.