Sanna on Synesan johdon assistentti. Sanna vastaa ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä tehtävistä sekä verkkosivujen päivittämisestä.