eDromos -nimen merkitys

Dromos on kreikan sana joka viittaa tiehen tai polkuun. Arkkitehtuurissa sillä viitataan rakennuksen sisääntulokäytävään tai rakennukselle johtavaan pihakatuun. Nimenä se kuvaa eDromos-ohjelmiston suurista prosessidatoista löytämiä prosessikulkujen verkostoja ja niistä paljastuvia tutkittavan prosessin polkuja, jotka johtavat merkittäviin löydöksiin.

eDromos-prosessienlouhinta
  • eDromos-työkalu kuvaa organisaation toiminnan nykytilan sekä näyttää toiminnan kehityskohdat.
  • Työkalun avulla voidaan selvittää mm. erilaisten asiakasryhmien palvelutarve tai eri resursseihin kohdistunut kuormitus.
  • eDromos sopii sekä kertaluontoiseen nykytilan analyysiin että jatkuvan seurannan välineeksi.
Simulointi eDromosToSim-konversiotyökalun avulla
  • Tapahtumapohjainen simulointi toimii apuna organisaation kehityksen suunnittelussa.
  • Voidaan analysoida toiminnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia muualle organisaation toimintaan.
  • Simulointia voidaan käyttää kokonaan uuden toimintamallin kehittelyyn tai testaamaan muutosten vaikutusta vanhaan toimintamalliin.
HetuHash-salaustyökalu
  • Helppokäyttöinen ratkaisu luottamuksellisia tietoja sisältävien CSV-muotoisten aineistojen salaamiseen
  • Salaus on yksisuuntainen, joten edes salasanan päätyessä vääriin käsiin ei salattuja tietoja pysty purkamaan takaisin alkuperäisiksi
  • Sisältää myös useita varmistustoimintoja tietoturvan lisäämiseksi
  • Muokattavissa myös käyttäjäkohtaisiin tarpeisiin