Organisaatioilla on paljon luottamuksellisia tietoja sisältäviä aineistoja. Riski tietojen joutumisesta vääriin käsiin on nykypäivänä kasvanut. Tietosuoja-asetus tiukentui toukokuussa 2018 ja nyt onkin ensiarvoisen tärkeää huolehtia tietojen anonymisoinnista. Olemme kehittäneet HetuHash-salaustyökalun, joka on helppokäyttöinen ratkaisu luottamuksellisia tietoja sisältävien CSV-muotoisten aineistojen salaamiseen niin, että salatut tiedot (esimerkiksi henkilötunnus) ovat yhtenevässä muodossa eri tiedostojen välillä. Lopputuloksena syntyvä salaus on yksisuuntainen, joten edes salasanan päätyessä vääriin käsiin ei salattuja tietoja pysty purkamaan takaisin alkuperäisiksi. HetuHash-salaustyökalun on mahdollista saada omana tuotteena tai osana tarjolla olevia tuotepaketteja.

HetuHashSmall
HetuHash-salaustyökalu sisältää myös:

  • Useita varmistustoimintoja tietoturvan lisäämiseksi
  • Tunnistuspohjaisen toiminnallisuuden, jolloin salaaminen kohdistetaan suomalaisiin henkilötunnuksiin riippumatta siitä, missä nämä tiedostossa sijaitsevat. Tällöin esimerkiksi CSV-tiedoston mahdollisista erotinmerkkivirheistä johtuva salattavien tietojen siirtyminen väärään sarakkeeseen ei aiheuta tietoturvaongelmaa
  • Vapaamuotoisten UTF-8 ym. tekstitiedostojen salaaminen henkilötunnusten osalta on mahdollista
  • Mahdollisuuden toimittaa myös suomalaisten henkilötunnusten sijaan muussa vakiomuodossa olevia merkkijonoja tunnistavia ja salaavia kustomoituja versioita
  • Aputoiminnon suurten tiedostojen jakamiseen osiin