Synessa Solutions tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille (rahoittajat, järjestäjät, tuottajat), konsulttiyrityksille ja ICT-toimittajille osaamista ja ohjelmistotyökaluja, joiden avulla soten toimintaa voidaan johtaa, kehittää ja seurata tietoperusteisesti.

Synesa on profiloitunut sote-sektorin vahvana toimijana, mutta ohjelmistoratkaisumme soveltuvat erinomaisesti myös muille toimialoille. Tavoitteenamme onkin kumppaniemme avulla tehdä avauksia pankki-, vakuutus-, logistiikka- ja kaupan alan yritysten suuntaan.

Arvot

Synesan toimintaa ohjaavat arvot, joiden tavoitteena on mahdollistaa asiakkaillemme, kumppaneillemme ja itsellemme viisautta toiminnan tulokselliseen johtamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Arvojamme ovat:

Viisauden mahdollistaminen

Kaikkea tekemisestämme ohjaa selkeän lisäarvon – viisauden ja viisaiden ratkaisujen kyvykkyyden mahdollistaminen – oivalluttamalla ihmisiä ja organisaatioita faktojen, visuaalisuuden, tilastojen ja simuloinnin keinoin.

Asiakaslähtöisyys

Kuulemme, ymmärrämme ja autamme asiakkaitamme. Palvelujemme toimittamista ja kehittämistä ohjaavat asiakkaidemme aidot tarpeet. Palvelumme mahdollistavat asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden huomioimisen.

Avoimuus ja luotettavuus

Toimintamme perustuu avoimuuteen ja luotettavuuteen. Ratkaisujemme tuloksena toiminta tuodaan läpinäkyväksi perustuen faktoihin, ja jonka laatuun voi luottaa.

Kokonaisvaltainen ja jatkuva kehitys

Kehitämme kokonaisvaltaisesti ja jatkuvasti asiakas- ja kumppanisuhteitamme, palvelujamme ja kyvykkyyksiämme hyödyntäen viisaasti ja pragmaattisesti asiakaskokemuksia ja -tarpeita sekä valideja tutkimustuloksia ja markkinatietoa.

Missio

Mahdollistamme tiedon pohjalta syntyviä viisaita ratkaisuja ja viisautta, minkä avulla sote-sektorin toimintaa voidaan johtaa, kehittää ja seurata tietoperusteisesti mahdollistaen kokonaisvaltainen ja jatkuva tuloksellisuuden kehittyminen.

Visio
  • Olemme maailman johtava sote-sektorin tiedolla johtamisen, kehittämisen ja seurannan ohjelmistoratkaisuja tarjoava yritys.
  • Asiakkaamme (sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja konsulttiyritykset) pystyvät käyttämään itsenäisesti Synesan tuoteperheen tarjoamia ohjelmistoratkaisuja toiminnan johtamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.
  • Ratkaisumme ovat tietojärjestelmätoimittajien suosimia faktapohjan tarjoavia analytiikka- ja raportointimoduleja osana isompia ratkaisukokonaisuuksia.
  • Ratkaisumme ovat jalkautettu soveltuvin osin muillekin toimialoille. Omat asiantuntijapalvelumme kohdistuvat ohjelmistoratkaisujemme mahdollisimman laajan käytön mahdollistamiseen.